Προσαρμογή της διαφημιστικής εμπειρίας σας

Σε αυτό το άρθρο

Πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαφημιστική εμπειρία σας

Με το Κέντρο διαφημίσεών μου, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαφημιστική εμπειρία σας σε υπηρεσίες Google, ώστε να βλέπετε διαφημίσεις σχετικά με πράγματα που σας αρέσουν συχνότερα και διαφημίσεις για πράγματα που δεν σας αρέσουν λιγότερο συχνά.  Μπορείτε να κάνετε τα εξής: 

 • Προσαρμόστε θέματα διαφημίσεων και επωνυμίες, για να υποδείξετε στην Google τα πράγματα για τα οποία θέλετε να βλέπετε περισσότερες ή λιγότερες διαφημίσεις.
 • Περιορίστε τις διαφημίσεις σχετικά με ευαίσθητα θέματα, ώστε η Google να μην σας εμφανίζει διαφημίσεις για ορισμένα ευαίσθητα θέματα, όπως το αλκοόλ ή τα τυχερά παιχνίδια.
 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στο Google, για να υποδείξετε στην Google εάν θα χρησιμοποιήσει ή όχι τις προτιμήσεις σας, τα στοιχεία σας και τη δραστηριότητά σας για να σας εμφανίζει συναφείς διαφημίσεις.

Η προσαρμογή των διαφημίσεών σας και ο περιορισμός των διαφημίσεων σχετικά με ευαίσθητα θέματα δεν επηρεάζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε με τον ίδιο τρόπο. Όταν προσαρμόζετε τις διαφημίσεις σας, ενημερώνετε την Google σχετικά με τις προτιμήσεις σας και προσπαθούμε να σας εμφανίζουμε διαφημίσεις που ταιριάζουν σε αυτές. Αν έχετε ζητήσει να βλέπετε λιγότερες διαφημίσεις μιας επωνυμίας ή ενός θέματος, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να βλέπετε συναφείς διαφημίσεις της συγκεκριμένης επωνυμίας ή θέματος, αλλά κατά κανόνα θα βλέπετε συχνότερα διαφημίσεις διαφορετικών επωνυμιών ή θεμάτων. Όταν περιορίζετε τις διαφημίσεις σχετικά με ευαίσθητα θέματα, αναγνωρίζουμε ότι κάποιο από τα θέματα αυτά μπορεί να είναι άβολο για εσάς και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην σας εμφανίζουμε διαφημίσεις σχετικά με αυτά τα θέματα. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο περιορισμού διαφημίσεων για ευαίσθητα θέματα.

Πού μπορείτε να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις σας στο Κέντρο διαφημίσεών μου ή στις διαφημίσεις που βλέπετε στις υπηρεσίες Google. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Κέντρο διαφημίσεών μου σε κάθε υπηρεσία Google στην οποία μπορεί να βλέπετε διαφημίσεις, όπως στην Αναζήτηση Google, στο YouTube και στους Χάρτες.

Το Κέντρο διαφημίσεών μου λειτουργεί καλύτερα στις νεότερες εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης. Χωρίς την πιο ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο διαφημίσεών μου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του προγράμματος περιήγησης.

Προσαρμογή θεμάτων διαφημίσεων και επωνυμιών

Με το Κέντρο διαφημίσεών μου, μπορείτε να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις σας, επιλέγοντας τα θέματα και τις επωνυμίες για τα οποία θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες ή λιγότερες διαφημίσεις. Προσαρμόζοντας τις διαφημίσεις σας, έχετε μεγαλύτερο έλεγχο σε ό,τι αφορά τα είδη των διαφημίσεων που εμφανίζονται στις υπηρεσίες Google, όπως στην Αναζήτηση και στο YouTube.  

Όταν προσαρμόζετε τις διαφημίσεις σας, επηρεάζετε τον τρόπο με τον οποίο η Google καθορίζει ποιες διαφημίσεις θα σας εμφανίζει. Αν ενημερώσετε την Google ότι θέλετε να βλέπετε περισσότερες διαφημίσεις σχετικά με την πεζοπορία και να βλέπετε λιγότερες διαφημίσεις σχετικά με κοσμήματα, μπορεί να αρχίσετε να βλέπετε περισσότερες διαφημίσεις που σχετίζονται με την ύπαιθρο και λιγότερες διαφημίσεις που σχετίζονται με κολιέ.

Προσαρμόζοντας τις διαφημίσεις σας, δεν αποκλείονται θέματα διαφημίσεων ή επωνυμίες
Η προσαρμογή των διαφημίσεών σας δεν συνεπάγεται την εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων διαφημίσεων συνολικά. Όταν ενημερώνετε την Google ότι θέλετε να βλέπετε λιγότερες διαφημίσεις σχετικά με ένα θέμα ή μια επωνυμία, σύντομα θα αρχίσετε να βλέπετε λιγότερες διαφημίσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή την επωνυμία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να εξακολουθήσετε να βλέπετε μια διαφήμιση σχετικά με αυτό το θέμα ή την επωνυμία. Για παράδειγμα, αν θέλατε να βλέπετε λιγότερες διαφημίσεις για κοσμήματα, αλλά χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση Google για να αναζητήσετε σκουλαρίκια, ενδεχομένως θα βλέπετε διαφημίσεις για σκουλαρίκια.

Στο Google

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις σας στο Κέντρο διαφημίσεών μου και στις διαφημίσεις που βλέπετε στις υπηρεσίες Google. Για να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις σας, όταν βλέπετε μια διαφήμιση στο Google:

 1. Στη διαφήμιση,   επιλέξτε  Περισσότερα ή Πληροφορίες .
 2. Επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων  ή Εμφάνιση λιγότερων  στα θέματα ή τις επωνυμίες για τα οποία θέλετε να βλέπετε περισσότερες ή λιγότερες διαφημίσεις.

Το Κέντρο διαφημίσεών μου διατίθεται σε όλες τις υπηρεσίες Google. Ωστόσο, μπορεί να μην βλέπετε αμέσως αυτήν τη λειτουργία σε όλες τις υπηρεσίες Google.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, αν έχετε απενεργοποιήσει τις εξατομικευμένες διαφημίσεις ή έχετε αποσυνδεθεί από τον Λογαριασμό σας Google.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των εξατομικευμένων διαφημίσεων στο Google.

Στο Κέντρο διαφημίσεών μου

Για να προσαρμόσετε τα θέματα και τις επωνυμίες διαφημίσεων στο Κέντρο διαφημίσεών μου:

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαφημίσεών μου.
 2. Επιλέξτε Προσαρμογή διαφημίσεωνκαι μετά Θέματα ή Επωνυμίες.
 3. Επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων  ή Εμφάνιση λιγότερων  στα θέματα ή τις επωνυμίες για τα οποία θέλετε να βλέπετε περισσότερες ή λιγότερες διαφημίσεις.

Μετάβαση στο Κέντρο διαφημίσεών μου

Περιορισμός διαφημίσεων σχετικά με ευαίσθητα θέματα

Με το Κέντρο διαφημίσεών μου, μπορείτε να περιορίσετε τις διαφημίσεις που βλέπετε σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που μπορεί να τα θεωρείτε άβολα. Μπορείτε να περιορίσετε το αν θα βλέπετε διαφημίσεις σχετικά με συγκεκριμένα ευαίσθητα θέματα διαφημίσεων, όπως τα εξής:

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην σας εμφανίζουμε διαφημίσεις σχετικά με τα θέματα που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι διαφημίσεις ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται.

 • Μπορεί να δείτε μια διαφήμιση σχετικά με κάτι άλλο που μπορεί να εξακολουθεί να περιλαμβάνει το θέμα που έχετε περιορίσει. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε μια διαφήμιση αεροπορικής εταιρείας που δείχνει κάποιον που πίνει ένα ποτήρι σαμπάνια.
 • Αν αναζητήσετε κάτι που σχετίζεται με ένα θέμα το οποίο έχετε επιλέξει να περιορίσετε, μπορεί να δείτε συναφείς διαφημίσεις σχετικά με αυτό το θέμα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση Google για να αναζητήσετε την καλύτερη εφαρμογή γνωριμιών, μπορεί να δείτε διαφημίσεις για εφαρμογές γνωριμιών στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Όταν περιορίζετε τις διαφημίσεις σχετικά με ευαίσθητα θέματα, αυτό επηρεάζει τις διαφημίσεις που βλέπετε στις υπηρεσίες Google ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Google.

Πώς να περιορίσετε διαφημίσεις σχετικά με ευαίσθητα θέματα

Για να περιορίσετε διαφημίσεις σχετικά με ευαίσθητα θέματα:

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαφημίσεών μου.
 2. Επιλέξτε  Προσαρμογή διαφημίσεων και μετά Ευαίσθητο.
 3. Επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής δίπλα σε κάθε θέμα που θέλετε να περιορίσετε.
 4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Για να επιτρέψετε ξανά διαφημίσεις σχετικά με ευαίσθητα θέματα που έχετε περιορίσει, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. 

Μετάβαση στο Κέντρο διαφημίσεών μου

 
 
 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού